Arti Lambang Pancasila Sila 1,2,3,4,5 dan Pengamalannya
Lambang Negara Garuda Pancasila

Arti Lambang Pancasila Sila 1,2,3,4,5 dan Pengamalannya

Diposting pada

Carasatu.web.id – Lambang Pancasila dalam Garuda Pancasila sila 1,2,3,4 dan 5 memiliki simbol yang mempunyai arti dan makna tersendiri. Makna dan arti lambang pancasila dari sila ke satu hingga ke 5 memiliki filosofi makna dari bentuk lambang yang digunakannya.

Garuda Pancasila yang berbentuk burung garuda dengan kepala nengok ke kanan merupakan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Garuda Pancasila sebagai Lambang negara diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1958.

Burung Garuda Pancasila memiliki makna filosofi tersendiri pada masing masing bagian.

Pita dengan tulisan Bhineka Tunggal Ika menandakan kesatuan Indonesia dalam keragaman yang ada. Berbeda beda namun tetap satu jua.

Warna Keemasan pada Garuda Pancasila melambangkan keagungan dan kejayaan.

Jumlah bulu pada garuda pancasila juga memiliki makna sendiri. Sayap memiliki 17 helai, ekor 8 helai, di bawah perisai 19 helai , di leher 45 helai.

Semua dirangkai menjadi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.

Lambang Pancasila

Pada bagian dada bisa dilihat ada perisai yang memiliki 5 lambang yang menjadi simbol dari 5 sila Pancasila.

 • Sila 1 : Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan Bintang
 • Sila 2 : Kemanusian Yang Adil Dan Beradap dilambangkan dengan Rantai.
 • Sila 3 : Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin
 • Sila ke 4 : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dilambangkan kepala banteng.
 • Sila ke 5 : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan Padi dan Kapas.

Arti dan Makna Lambang Pancasila

Lambang Pancasila

Arti Lambang Pancasila Sila 1 (Bintang)

Lambang sila pertama disimbolkan dengan gambar Bintang warna emas dan perisai warna hitam.

Makna simbol Bintang Sila pertama diartikan sebagai Cahaya yang dipancarkan Tuhan untuk manusia

Bintang emas juga sebagai simbol bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaannya masing-masing.

Warna latar hitam melambangkan warna alam atau warna asli.

Contoh Pengamalan Sila Pertama

 1. Percaya kapada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Saling menghormati antar umat beragama
 3. Hidup rukun dan tenggang rasa antar umat beragama
 4. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing
 5. Tidak memaksakan agama tertentu kepada seseoarang.

Arti Lambang Pancasila Sila Ke 2 (Rantai)

Lambang sila ke dua Kemanusiaan yang adil dan beradap disimbolkan dengan Rantai warna kuning, latar belakang merah.

Rantai pada sila ke dua tersusun dari bentuk gelang kecil yang berbentuk persegi yang melambangkan pria dan berbentuk lingkaran yang melambangkan wanita.

Jumlah gelang penyusun rantai berjumlah 17 yang saling menyambung bermakna hubungan manusia satu dengan manusia lainnya yang saling membantu.

Contoh Pengamalan Sila Kedua Pancasila

 1. Saling mencintai sesama manusia
 2. Bertenggang rasa
 3. Suka menolong orang lain
 4. Tidak membeda-bedakan orang lain
 5. Bicara sopan kepada orang lain
 6. Hormat kepada orang lain

Arti Lambang Pancasila Sila 3 (Pohon Beringin)

Lambang sila ketiga persatuan Indonesia disimbolkn dengan pohon beringin, latar belakang putih.

Makna lambang pohon beringin sebagai tempat berteduh dan berlindung.

Pohon beringin memiliki akar tunjang yang mampu menahan pohon yang besar. Seperti Indonesia yang mampu melindungi warga negaranya.

Pohon beringin juga memiliki banyak akar menggelantung dari ranting-rantingya. Artinya beragam suku bangsa tetap bersatu dibawah nama Indonesia.

Jadi sebuah pohon beringin sebagai lambang pancasila sila 3 bermakna kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Contoh Pengamalan Sila 3 Pancasila

 1. Rela berkorban demi NKRI
 2. Cinta tanah air dan bangsa
 3. Membeli produk lokal
 4. Menjaga keamanan dan ketertiban umum
 5. Patuh pada undang undang yang berlaku

Arti Lambang Pancasila Sila 4 (Kepala Banteng)

Lambang sila ke empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan disimbolkan dengan Kepala banteng

Banteng termasuk binatang yang suka berkumpul. Demikian manusia harus berkumpul/bermusyawarah untuk berdiskusi menyelesaikan masalah.

Contoh pengamalan sila ke 4 Pancasila

 1. Musyawarah mufakat
 2. Mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi
 3. Menjujung tinggi hasil musyawarah mufakat
 4. Hak dipilih dan memilih
 5. Melaksanakan keputusan musyawarah mufakat dengan tanggung jawab

Arti Lambang Pancasila Sila 5 (Padi dan Kapas)

Lambang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan padi dan kapas.

Padi dan kapas sebagai simbol salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status kedudukannya.

Semua orang butuh pangan (padi) dan semua orang butuh sandang (Kapas).

Padi merupakan simbol pangan dan kapas sebagai simbol pangan. Jadi berimbang antara sandang dan pangan, tidak ada kesenjangan antara satu dengan lainnya.

Contoh pengamalan sila ke 5 pancasila

 1. Suka menolong orang lain
 2. Persamaan di depan hukum
 3. Memperoleh pendidikan yang tinggi
 4. Hidup hemat
 5. Rajin menabung

Disamping paham dengan arti dan makna lambang pancasila, tiap sila dalam pancasila juga memiliki point point penting. Tiap sila dijabarkan dalam butir-butir Pancasila yang terdiri dari 45 butir berdasarkan Tap MPR No.I/MPR/2003.

Baca : Butir Butir Pancasila Terbaru

Sebagai Warga Negara Indonesia wajib tahu dan mengerti Pacasila sebagai dasar negara dan garuda pancasila sebagai lambang negara beserta isi yang terkandung didalamnya.

Demikian isi makna lambang pancasila semoga kita bisa memahami dan mengamalkan nilai luhur pancasila.

Facebook :  Carasatu